GDPR

TERMENI, CONDIȚII ȘI POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Vă mulțumim pentru interesul manifestat față de unitatea noastră de cazare. Este important pentru noi să fiți pe deplin informați cu privire la termenii și condițiile generale aplicabile tuturor clienților persoane fizice sau juridice privind rezervarea și achiziționarea serviciilor turistice oferite de către S.C. Koronna Confort SLR , având sediul în comuna Mun. Timisoara, judetul Timis, înregistrată în registrul comerţului sub nr. J35/2824/2021, având CUI 44589449, email office@koronna.ro, telefon 0772019496.

Prin efectuarea unei rezervări sau prin cazarea (check-in) Hotl Koronna, confirmaţi că aţi citit, înţeles şi aţi fost de acord cu toţi termenii şi condiţiile precizate aici.

 

Tarife

Toate tarifele afișate sunt tarife de cazare în functie de regimul de masa ales .

Toate tarifele sunt exprimate pe noapte.

Tarifele pot fi modificate în orice moment, majorările de tarife neafectând rezervările deja confirmate.

 

Condiții de rezervare

Sunt considerate rezervări:

orice comandă transmisă prin canalele de rezervări cu condiția confirmării către Hotel, automat prin platformele de rezervare sau manual prin e-mail in cazul rezervarilor directe orice comandă transmisă prin intermediul platformei de rezervări online din cadru siteului

Rezervările sunt considerate garantate conform informatilo furnizat in momentul efectuarii rezervarii

Plata serviciilor turistice rezervate se poate face prin carte de credit (Mastercard, Visa) sau prin plata facturii proforma sau cash/card la Receptia hotelului

Clientul are obligația să verifice detaliile din factură înainte de a achita contravaloarea serviciilor.

 

Condiții de modificare sau anulare a rezervării

Conditiile de modificare sau anulare se transmit impreuna cu rezervarea in momentul in care aceasta se efectueaza.

Neprezentare (sau rezervare neonorată) reprezintă rezervarea confirmată și neanulată în urma căreia clientul nu a ajuns la pensiune la data stabilită. În cazul neprezentării clientului la unitatea de cazare, suma achitată în avans se reține integral.

În cazul reducerilor de sejur anunțate de către clienți in timpul șederii, Hotel Koronna își rezerva dreptul de a reține cu titlul de daune-interese a valorii serviciilor neconsumate, in baza evaluării punctuale a fiecărei situații.

 

Sosire și plecare

Cazarea se face începând cu ora 15.00 iar eliberarea camerelor se face până cel târziu la ora 11:00.

Cazarea se face pe baza actului de identitate (carte identitate, pașaport, certificat de naștere în cazul copiilor) și completarea formularului Fișă de anunțare a sosirii și plecării.

Parcarea este gratuită în limita locurilor disponibile.

 

Fumatul

Fumatul este interzis în incinta hotelului, exceptând spațiile exterioare ale hotelului amenajate/ dotate cu scrumiere.

Hotelul își rezervă dreptul de a-i evacua pe clienții care nu respectă această obligație și de a le anula rezervarea.

 

Animalele de companie

Este interzis accesul cu animalele de companie în incinta Hotuluiei. Hotelul are dreptul să refuze cazarea clienților însoțiți de animale de companie sub sancțiunea anulării rezervării și a plății unei penalități echivalente cu întreaga valoare a serviciilor aferente primei nopți de cazare.

 

Siguranța obiectelor personale

Spațiile supravegheate video sunt parcarea și curtea hotelului în vederea protejării persoanelor și a bunurilor aflate în proprietatea Hotel Koronna prin monitorizarea accesului persoanelor in incinta acestuia. Daca sunt găsite obiecte personale ale turiștilor în cameră sau spațiile comune vor fi trimise prin curier cu plată la adresa mentionată.

 

Protecția datelor personale

SC Koronna Confort SRL, pentru punctul de lucru Hotel Koronna își informează clienții că gestionarea datelor cu caracter personal se va baza pe principii de corectitudine, legalitate și transparență, protejând confidențialitatea și drepturile dvs, ca urmare a specificului activității prestate, fiind o structură de primire turistică cu funcție de cazare.

Potrivit normelor cu privire la accesul, evidența și protecția turiștilor în structuri de primire turistică, administratorii acestora sunt obligați să asigure înscrierea tuturor turiștilor în evidențele operative, la sosirea acestora și completarea formularului Fișă de anunțare a sosirii și plecării. Datele înscrise în fișa de anunțare a sosirii și plecării se referă la nume, prenume, data nașterii, serie și nr. carte de identitate, locul nașterii, domiciliul, cetățenia, scopul călătoriei și perioada șederii în structura de cazare. Prelucrăm datele dvs. personale pentru înregistrarea/cazarea în cadrul unității noastre de cazare. În momentul cazării, conform prevederilor legale în vigoare, turiștii sunt obligați la completarea fișei de anunțare a sosirii și plecării.

Categoriile de date personale pe care le colectăm sunt:

 1. numele și prenumele
 2. adresa de domiciliu
 3. serie și număr act de identitate
 4. cod numeric personal
 5. adresa de e-mail
 6. numărul de telefon
 7. informații referitoare la rezervarea dumneavoastră: data de sosire și intrare, durata sejurului dumneavoastră, cerințe speciale
 8. recenzii și opinii referitoare la serviciile prestate în cadrul unității noastre de cazare. Atunci când postați comentarii, recenzii  sau întrebări pe platformele de socializare, se reține numele dvs. și orice date furnizați în acel comentariu/mesaj în scopul notificării ulterioare cu privire la serviciile, produsele sau evenimentele organizate de noi.
 9. pozele realizate în cadrul unității noastre de cazare cu ocazia anumitor evenimente.
 10. orice alte tipuri de informații pe care alegeți să ni le furnizați.

Colectarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video se face cu acordul dumneavoastră tacit.

Simpla accesare a site-ului nostru nu va conduce la colectarea datelor dvs. personale cu excepția cazului în care dvs. introduceți de bunăvoie anumite date (de exemplu rezervări online).

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul dvs. vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează:

 1. rezervarea, prestarea și facturarea serviciilor de cazare;
 2. decontarea de către unitățile contractante a voucherelor de vacanță;
 3. asigurarea pazei și securității bunurilor și valorilor turiștilor și ale operatorului;
 4. transmiterii de feedback-uri, mesaje publicitare si de marketing;
 5. soluționare cereri, întrebări, reclamații.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate, la cerere, numai autorităților statului îndreptățite prin lege.

Clientul are drept de acces la date, dreptul de intervenție și dreptul de opoziție asupra datelor personale, aceste drepturi putând fi exercitate în conformitate cu dispozițiile art.13, 14, 15 din Legea nr. 677/2001. Astfel, orice persoană își poate exercita drepturile enumerate anterior prin transmiterea unei cereri către SC Koronna Confort SRL., la sediul său din Timisoara, jud. Timis, întocmită în formă scrisă, datată și semnată, cerere în care se vor menționa datele de identificare ale persoanei în cauză, inclusiv adresa de corespondență, precum și datele asupra cărora se solicită intervenția, motivul justificat și modul de intervenție. De asemenea, persoana ale cărei date sunt prelucrate are dreptul să solicite, fără nici o justificare, în mod gratuit, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, datată și semnată, ca datele cu caracter personal să nu fie prelucrate de către SC Koronna Confort SRL în scopul prestării serviciilor de turism. SC Koronn Confort SRL., în termen de 15 zile de la primirea solicitării conform celor menționate anterior, va comunica în scris informațiile solicitate și, după caz, măsurile luate.

 

Politica de plăti

Plățile se efectuează cu numerar la recepția hotelului, prin transfer bancar, cu vouchere de vacanță sau cu cardul prin MOBILPAY, în moneda romanească.

 

Card-uri acceptate:

Visa card

Master card

 

Dispoziții finale

Considerăm că orice persoana care beneficiază de serviciile pensiunii noastre a luat cunoștință de termenii și condițiile mai sus menționate și le-a acceptat tacit.

SC Koronna Confort SRL poate să actualizeze termenii și condițiile sale și poate să revizuiască procedurile pentru îmbunătățirea serviciilor oferite, în orice moment, fără notificare prealabilă.

Echipa Hotel Koronna